NOTICE
通知
关于意林电子2020年“元旦&春节”放假安排通知
发布于5 个月前点击
  

尊敬的客户:
         根据《国务院办公厅2020年部分节假日安排通知》的规定,并结合公司实际情况,现将“元旦、春节”放假安排如下:
         放假时间--元旦节:2020年01月01日放假,共1天。
                          春   节:2020年01月19日至2020年02月1日放假,共14天。
                                       2020年02月02日初九(星期日)正常上班。
         放假期间为了不影响贵公司的进出货物安排,如在节假期间有采购计划的客户请提前通知我们。非常感谢你们的配合!
         恭祝大家  元旦快乐、新年快乐!身体健康,阖家幸福!
         特此通知!
意林电锁版权所有,邮箱:yli@yli.cn
粤ICP备11072083号
登录
注册